Het goede doel-old

Strategie
De “Stichting Koningshoeven-ontmoeting” heeft tot doelstelling het jaarlijks organiseren van de Koningshoeven-ontmoeting. Een informele bijeenkomst , na de vakantie periode, waar bestuurlijk, ondernemend , cultureel en sportief Brabant elkaar ontmoet.

De Stichting Koningsheoevnontmoeting is een stichting zonder winst oogmerk.

Het jaarlijkse batig saldo wordt volledig overgemaakt naar : Stichting Lionsclub Tilburg hulpfonds. Ook dit is een Stichting met ANBI status.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:
W.J. Kuipers , Voorzitter.
Drs. F.P.J.M. van Wegen , Penningmeester.
Mr. A.J.M. Ceelaert, Secretaris.
Mr. J. Reijn , Algemene zaken.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, nog een onkosten vergoeding.

Het bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door een Raad van Advies, deze bestaat uit 2 leden:

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk.
Drs. H.J.M Voorhuis.

Fondsenwerving
De stichting organiseert elk jaar de Koningshoeven-ontmoeting.

Beleidsbepalers ontmoeten elkaar in de bijzondere sfeer van de Abdij Koningshoeven. Dat is netwerken in een ongebruikelijke ambiance.
De Koningshoeven-ontmoeting is geworden tot een must voor eenieder die betrokken is bij alles wat speelt in deze regio. Bovendien slaagt de organisatie er telkens weer in de ideale mix te vinden tussen informeel samenzijn en het luisteren naar sprekers van formaat. De krachtige dynamiek van Noord-Brabant in het decor van Bourgondisch zuid Nederland.

De netto opbrengst van deze activiteit wordt jaarlijks naar het Lions Hulpfonds overgemaakt

Jaarrekening
De jaarrekening van de stichting kan hier worden opgevraagd of bij de penningmeester. De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een 3 hoofdige commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg.

Fiscaal Nr.
Het RSIN of fiscaal nummer is 813950570