Doelstelling

Organisatie en doelstelling
De Koningshoevenontmoeting wordt georganiseerd door de “Stichting De Koningshoevenontmoeting” en heeft als enige doelstelling het jaarlijks organiseren van de Koningshoevenontmoeting. Een informele bijeenkomst, na de vakantie periode, waar bestuurlijk, ondernemend en maatschappelijk Brabant elkaar ontmoet.
Beleidsbepalers ontmoeten elkaar in de bijzondere sfeer van de tuinen van Tilburg University. Dat is netwerken in een ongebruikelijke ambiance.
De Koningshoevenontmoeting is geworden tot een must voor een ieder die betrokken is bij alles wat speelt in deze regio. Bovendien slaagt de organisatie er telkens weer in de ideale mix te vinden tussen informeel samenzijn en het luisteren naar sprekers van formaat. De krachtige dynamiek van Noord-Brabant in het decor van Bourgondisch zuid Nederland.
 
Bestuur
 • Dr G.J.C.Th. (Geert-Jan) van Schijndel, voorzitter
 • mr J.N. (Jurrie) Reijn, secretaris
 • mr E.G. (Eric) Hoepelman, penningmeester
 • mr G.J.A.M. (Gijs) van Bilsen
Raad van advies
 • mr I.R. (Ina) Adema
 • prof dr W.B.H.J. (Wim) van de Donk
 • drs H.J.M. (Huub) Voorhuis

 

Comité van Aanbeveling
 • Mevrouw mr I.R. Adema (Commissaris van de Koning)
 • De heer prof dr W.B.H.J. van de Donk (Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur Tilburg University
 • De heer J.A.H. Melis ( Erevoorzitter Kamer van Koophandel )
 • De heer drs Th.L.N. Weterings ( Burgemeester van Tilburg )
 • De heer J.A. Jorritsma ( Burgemeester van Eindhoven )
 • De heer drs J.M.L.N. Mikkers ( Burgemeester van ’s-Hertogenbosch )
 • De heer dr P.F.G. Depla ( Burgemeester van Breda )
 • De heer drs P.J.M. Swinkels ( Directievoorzitter Swinkels Family Brewers )
 • De heer drs A.H.P. van Laarhoven ( Directeur VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V. )
 • Mevrouw drs C.A.T. Damen-Evers ( Directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken )
 • Mevrouw B. van Dijk-van de Reijt (Directeur Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)
 • Mevrouw mr C. Vergouw (Directievoorzitter Interpolis)
 
Jaarrekening
De jaarrekening van de stichting kan hier worden opgevraagd of bij de penningmeester. De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg. Een eventueel batig saldo wordt jaarlijks overgemaakt naar de Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg. Alle medewerkers werken geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.
 
Fiscaal nummer
Het RSIN of fiscaal nummer is 813950570