Doelstelling

Organisatie en doelstelling
De Koningshoevenontmoeting wordt georganiseerd door de “Stichting De Koningshoevenontmoeting” en heeft als enige doelstelling het jaarlijks organiseren van de Koningshoevenontmoeting. Een informele bijeenkomst , na de vakantie periode, waar bestuurlijk, ondernemend , cultureel en sportief Brabant elkaar ontmoet.
Beleidsbepalers ontmoeten elkaar in de bijzondere sfeer van de Abdij Koningshoeven. Dat is netwerken in een ongebruikelijke ambiance.
De Koningshoevenontmoeting is geworden tot een must voor een ieder die betrokken is bij alles wat speelt in deze regio. Bovendien slaagt de organisatie er telkens weer in de ideale mix te vinden tussen informeel samenzijn en het luisteren naar sprekers van formaat. De krachtige dynamiek van Noord-Brabant in het decor van Bourgondisch zuid Nederland.
 
Het bestuur van de stichting
Mr. J.N. (Jurrie) Reijn, interim voorzitter
Dr. G.J.C.Th. (Geert-Jan) van Schijndel, secretaris
Mr. E.G. (Eric) Hoepelman, penningmeester

 
Raad van advies
Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk
Drs. H.J.M. (Huub) Voorhuis
 
Comité van Aanbeveling
De heer prof. dr. W.B.H.J. van de Donk 
Dom Bernardus Peeters ( Abt Abdij O.L.V. van Koningshoeven )
De heer J.A.H. Melis ( Erevoorzitter Kamer van Koophandel )
Mevrouw ir. C.E.G. van Gennip ( CEO zorgverzekeraar VGZ )
De heer drs. Th.L.N. Weterings ( Burgemeester van Tilburg )
De heer J.A. Jorritsma ( Burgemeester van Eindhoven )
De heer drs. J.M.L.N. Mikkers ( Burgemeester van ’s-Hertogenbosch )
De heer dr. P.F.G. Depla ( Burgemeester van Breda )
De heer drs. P.J.M. Swinkels ( Directievoorzitter Swinkels Family Brewers )
De heer drs. A.H.P. van Laarhoven ( Directeur VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V. )
Mevrouw drs. C.A.T. Damen-Evers ( Directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken )
De heer F. D’Havé ( Algemeen Afgevaardigde van De Vlaamse Regering in Nederland )
De heer A.G.A. Jurgens MMO ( Directievoorzitter van De Efteling )
 
 
Jaarrekening
De jaarrekening van de stichting kan hier worden opgevraagd of bij de penningmeester. De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg. Een eventueel batig saldo wordt jaarlijks overgemaakt naar de Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg. Alle medewerkers werken geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.
 
Fiscaal Nr.
Het RSIN of fiscaal nummer is 813950570